ഗവ. ഓഫീസുകളിലെ താത്കാലിക നിയമനങ്ങൾ

മേട്രണ്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അര്‍ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ മേട്രണ്‍ (വനിത) തസ്തികയിലേക്ക് താത്ക്കാലികമായി നിയമനം നടത്തുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ ബിരുദവും മേട്രണ്‍ തസ്തികയില്‍ ആറ്

Read more

എ.വി.ടി.എസ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ താത്ക്കാലിക ഒഴിവ്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ എ.വി.ടി.എസ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ ഈഴവ മുന്‍ഗണനാ (ഇവരുടെ അഭാവത്തില്‍ മറ്റു വിഭാഗക്കാരേയും പരിഗണിക്കും) വിഭാഗത്തിനു സംവരണം ചെയ്ത ഒരു താത്ക്കാലിക ഒഴിവ്

Read more

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ ജോലി ഒഴിവ്

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്, പാര്‍ട്ട് ടൈം ക്ലാര്‍ക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അര്‍ഹരായ

Read more

പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഏജൻസിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ.

കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായ പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഏജൻസിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ.ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും ചുവടെ നൽകുന്നു. 1) ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ.2)കാറ്റഗറി മാനേജർ.3) ഫ്ലോർ മാനേജർ/

Read more

Eastern കമ്പനിയിൽ അവസരം

കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 കറി പൗഡർ ബ്രാന്റായ ഈസ്റ്റേണിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്ഡിപ്പോ അസിസ്റ്റന്റ്സെയിൽസ് മെർച്ചന്റെസർഡ്രൈവർവിദ്യാഭ്യാസ

Read more

കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽസ് എക്സലൻസിൽ(കെയ്സ്) ഒഴിവുകൾ

കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽസ് എക്സലൻസി(കെയ്സ്)ൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്കു കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ, മാനേജർ – പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ന്യൂ

Read more

Local Jobs in Kerala – April 2022

ബ്യൂട്ടീഷ്യൻഎറണാകുളം ഫാമിലി സലൂണിലേക്ക് താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്യാൻ ലേഡി ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മിനിമം 5 വർഷം experience. 99950 34967. 🛑 പാലാരിവട്ടം പ്രിയ ഫാബ്രിക്സിലേക്ക് ലേഡീസ്

Read more

പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആർട്ടിസാൻസ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരിൽ നിന്ന് മുംബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ്സ് വിവിധ ട്രേഡുകളിലെ സ്കിൽഡ് ആർട്ടിസാൻസ് തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു മെക്കാനിക്ക്( മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ),

Read more