ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കെടിയുവിന്റെ “ആമസോൺ” തൊഴിൽ മേള

തീയതി : 2022 മെയ് 21ന് സ്ഥലം : ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, അങ്കമാലി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കെടിയുവിന്റെ നേത്വത്തത്തിൽ “ആമസോൺ തൊഴിൽ മേള

Read more

കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിൽക്ക് സാരി ഷോറൂം ശൃംഖലയായ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം, നേരിട്ട്

Read more

ഡോ.അംബേദ്കർ വിദ്യാനികേതൻ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അവസരം

പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇലഞ്ചിയം ഞാറനീലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോ.അംബേദ്കർ വിദ്യാനികേതൻ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളിൽ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തേയ്ക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ട്രെയിൻഡ് പോസ്റ്റ്

Read more

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരം : അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 6

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ താഴെ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ സ്ഥിര നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. Senior Ship Draftsman (Mechanical) Senior Ship Draftsman

Read more

പവിഴം റൈസ് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി നേടാം

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലൊന്നായ പവിഴം റൈസ് ലേക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 1. സെയിൽസ് ഓഫീസർ.2. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.3. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനേജർ.4. സെക്രട്ടറി ടു

Read more

സൗജന്യ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്- 453 ഒഴിവ്

കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ മോഡൽ കരിയർ സെന്റർ 2022 മേയ് 27ന് രാവിലെ

Read more

കേരള പോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളില്‍ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, ഗ്രാമീൺ ഡാക്ക് സേവക് ആകാൻ അവസരം : 2203 ഒഴിവ്

കേരളത്തിൽ 2203 ഒഴിവ് പ്രായപരിധി 18-40 വയസ്സ് യോഗ്യത : SSLC ദിവസം 4 മണിക്കൂർ ജോലി കേന്ദ്ര തപാൽ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായുള്ള പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിലുകളിലേക്ക്

Read more