കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ : Jobs in Kozikkode – 30 June 2022

കോഴിക്കോട് ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യത്തിനു കീഴിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാര്‍/ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കോഴിക്കോട് ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യത്തിനു കീഴിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാര്‍/ ദിവസ

Read more

അമ്യതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഒഴിവ്.

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ ഡൽഹി, എറണാകുളം ആശുപത്രികളിലേക്ക് സ്റ്റാഫ്‌ നേഴ്സ് അവസരം 👉🏻 പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം 👉🏻 അപേക്ഷകർ

Read more

JPM തൊഴിൽ മേള ജൂലായ് 9 ന്

JPM Arts and Science College ന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഹബിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ JPM തൊഴിൽ മേള July 9 2022 ൽ നടത്തുന്നു. യോഗ്യത

Read more

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ എംറ്റി ഫിറ്റര്‍ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ എംറ്റി ഫിറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ തുറന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ഒഴിവു നിലവിലുണ്ട്. നിശ്ചിത യോഗ്യതകളുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ എല്ലാ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

Read more

തൃശൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൊഴിലവസരം

തൃശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സെന്റർ ഹെഡ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷൻ ടീച്ചർമാർ ഫിസിക്സ്

Read more

മോഡൽ കരിയൽ സെന്റർ വഴി പ്ലെസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് : 317 ഒഴിവ്

കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ കരിയൽ സെന്റർ 2022 ജൂലൈ 15നു രാവിലെ 10 മുതൽ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Read more

പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ രാധാസിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

പുനലൂരിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനമായ പുനലൂർ രാധാസിലേക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരായ പുരുഷൻമാരെയും പരിചയസമ്പന്നരും അല്ലാത്തവരുമായ സ്ത്രീകളെയും ആവശ്യമുണ്ട്. വെൽകം ഗേൾസ് -10 ജെൻസ് വെയർ സെക്ഷൻ- 50

Read more