മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ അവസരം

Mahalekshmi Silks Walk in Interview. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ESI, PF തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. Vacancies SALES EXECUTIVES Age: 20-35 (M/F)

Read more

ഡൽഹി പോലീസിലും സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലേയും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒഴിവ് | SSC Recruitment

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC), ഡൽഹി പോലീസിലും സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിലേയും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒഴിവിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടത്തുന്നു സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ (

Read more

EVM മോട്ടോഴ്സിൽ തൊഴിലവസരം

ഇ.വി.എം മോട്ടോർസിന്റെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ , കോഴിക്കോട് , വയനാട് , മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രമുഖ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രാൻഡുകളായ SKODA, MG, NISSAN

Read more

വിജയ് ഹോം അപ്ലൈൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ

വിജയ് ഹോം അപ്ലൈൻസ് ചങ്ങനാശേരിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറൂമിലേക്കും, കൂടാതെ വൈക്കം കുറിച്ചി തിരുവല്ല കോഴഞ്ചേരി ഷോറൂമുകളിലേക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് 1. ഷോറൂം മാനേജർ 1( M)

Read more

പോത്തീസിന്റെ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ഷോറുമുകളിൽ ഒഴിവ്

POTHYS WALK IN INTERVIEW പോത്തീസിന്റെ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ഷോറുമുകളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ആശയവിനിമയ ശേഷിയും ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. CURRENT

Read more