വനിതാ സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർ ഒഴിവ് – Kerala PSC Recruitment

0
3355

കേരള പി എസ് സി ( Kerala Public Service Commission – KPSC) എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ (പുരുഷൻമാരും, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരും അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹരല്ല)

  • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം
  • പ്രായം: 19 – 31 വയസ്സ്. (SC/ST/OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
  • ഉയരം: 152 cms (SC/ST: 150 cms)
  • ശമ്പളം: 27,900 – 63,700
  • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 502/2023

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 502/2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 2024 ജനുവരി 3ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
  • അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here
  • വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here