ഒമാനിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവീസ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ് :ഒഡെപെക് വഴി നിയമനം,ODEPC Recruitment

ഒമാനിലേക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ സർവീസ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ് ഒഡെപെക് വഴി നിയമനം. ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഓട്ടോമൊബൈൽ കേന്ദ്രത്തിൽ (പാസഞ്ചർ കാർ) താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകൾ ഓട്ടോ

Read more

ഒഡെപെക് മുഖേന നഴ്‌സുമാർക്ക് ബെൽജിയത്തിൽ നിയമനം: 36 ഒഴിവ്

ഒഡെപെക് മുഖേന ബെൽജിയത്തിൽ നഴ്‌സുമാർക്ക് അവസരം. 36 ഒഴിവ്. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവസരംഒഡെപെക് മുഖേന ബെൽജിയത്തിലേക്കു നഴ്‌സുമാർക്ക് നിയമനം പുനരാരംഭിച്ചു. IELTS/ OET സ്‌കോറും മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി

Read more

യു.എ.ഇയിൽ അധ്യാപകർക്ക് അവസരം: 50 ഒഴിവുകൾ

RECRUITMENT OF TEACHERS TO A FAMOUS SCHOOL IN UAE കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന യു.എ.ഇ യിലെ പ്രമുഖ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്‌കൂളിലേക്ക് പ്രൈമറി/കിന്റർ

Read more
error: Content is protected !!