നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ 1012 ഒഴിവുകൾ| National Health Mission 2023 Recruitment

0
1525

ആരോഗ്യ കേരളം (നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ – National Health Mission), മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ (സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് Staff Nurse) ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു ആകെ 1012 ഒഴിവുകൾ

ഒഴിവുകൾ:

  • തിരുവനന്തപുരം (197),
  • തൃശൂർ (125),
  • പാലക്കാട് (176),
  • മലപ്പുറം (229),
  • കോഴിക്കോട് ( 65),
  • കണ്ണൂർ (114),
  • കാസർകോട് (106)

യോഗ്യത: BSc നഴ്സിംഗ് / GNM കൂടെ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 17,000 – 18,000 രൂപ

പരീക്ഷ ഫീസ് : 325 + ട്രാൻസക്ഷൻ ചാർജ്

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2023മെയ് 16ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.