ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ തൊഴിലവസരം

0
932

കേരള സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (Oil Palm India Limited), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.

ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്
യോഗ്യത: ബിരുദം ( അഗ്രികൾച്ചറൽ/ ഫോറസ്റ്ററി)/ M Sc ബോട്ടണി/ തത്തുല്യം പ്രായം: 18 – 36 വയസ്സ് ശമ്പളം: 25,840 രൂപ

ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
യോഗ്യത
1. പത്താം ക്ലാസ്/ തത്തുല്യം
2.HDVഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ഡ്രൈവിംഗ് ബാഡ്ജ്

പ്രായം: 18 – 36 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 24,480 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2023 ജനുവരി 4ന് മുൻപായി അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന വിധം അപേക്ഷിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ഫോം ലഭിക്കാൻ click here വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.