ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

0
851

ജയലക്ഷ്മി തിരുവനന്തപുരം ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്മാർട്ടായവർക്ക് സ്വാഗതം.

🔸സെയിൽസ് ഗേൾസ് Age 18-30
🔸കസ്റ്റമർ കെയർ (F) Age 18-30
🔸സൂപ്പർവൈസർ Age 30-40

Location: ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ്, തിരുവനന്തപുരം

Date: 2023 മാർച്ച് 22 മുതൽ 26 വരെ Interview time: 9.30 am – 7.30 pm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here