യു.എ.ഇയിൽ അധ്യാപകർക്ക് അവസരം: 50 ഒഴിവുകൾ

0
499

RECRUITMENT OF TEACHERS TO A FAMOUS SCHOOL IN UAE

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന യു.എ.ഇ യിലെ പ്രമുഖ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്‌കൂളിലേക്ക് പ്രൈമറി/കിന്റർ ഗാർട്ടൻ വനിതാ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു. സി.ബി.എസ്.സി/ ഐ.സി.എസ്.സി സ്‌കൂളിൽ ഒരു വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം glp@odepc.in ൽ മാർച്ച് 10 നകം അപേക്ഷ നൽകണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.odepc.kerala.gov.in, 0471-2329440/ 41/ 42/ 43/ 45.

Teachers for Kindergarten – 20nos

Educational Qualification:-

  • Graduates in Arts or Science
  • Montessori Course – from a recognized institution
  • Experience: Minimum 1 year in reputed CBSE/ICSE Schools

Primary Teachers – 30nos
(Subjects Preferred: Maths, Science, English, and Social Science)
There are two categories of Primary teachers
Home Room teachers who will teach all the above subjects,
Subject specific teachers would manage only one specific subject.

Educational Qualification:-

Home Room Teachers – Graduation in any subject with B.Ed
Subject Specific Teachers – Graduation and B.Ed in concerned subject

Experience:- Minimum 1 year in reputed CBSE/ICSE Schools in primary level

All qualifications must befull time programs from recognized institution and not distance education.
Good communication skills in English both Verbal and Written mandatory.
good IT skills
Immediate joining effective April’2022.

Salary and other benefits

KGT – Starting AED2000; After 3 months: AED 2400; and after 6 months AED2800
Primary Teachers – AED2250; After 3 months AED 2500 and after 6 months AED3000
Shared accommodation (Its free of cost, but there is a fixed nominal monthly maintenance charges involved. The Water/Electricity charges as per consumption need to be shared too).
Air ticket will be provided.

For more details and official notification visit https://odepc.kerala.gov.in/jobs/recruitment-of-teachers-to-a-famous-school-in-uae/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.