ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | ESAF Finance Jobs

0
1335

WALK-IN INTERVIEW @KOTTAYAM

DATE: 11-04-2023
TIME: 10 AM – 3 PM

VENUE: ESAF Small Finance Bank, Chirayil Arcade, Sakthi Lane, Ettumanoor, Kottayam.

JOB ROLES
Branch Head
Sales Officer
Gold Loan Officer
Relationship Officer
Branch Operations Manager
CONTACT OR WHATSAPP : 8714614984, 9072607052

For details kindly login into: bit.ly/esafjob

img 20230410 204433 0078519493093325140372

WALK IN INTERVIEW @THODUPUZHA

Job Roles
CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

Qualification: Plus Two/Diploma/Degree/Any PG
Age Limit : 20-30(Both Male/Female can Attend

Experience: Freshers can also apply (Microfinance Experience is an added advantage)

Contact: 8590202138, 8714621798, 8714621799

Date 12-04-2023 10AM
Venue: ESAF SMALL FINANCE BANK, LTD, 1ST FLOOR, KURUTTUKULAM ARCADE, KANJIRAMATTOM BYPASS ROAD THODUPUZHA, IDUKKI DIST

img 20230410 204423 3081300595568632863880

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.