സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സുമാർക്ക് അവസരം

0
365

RECRUITMENT OF FEMALE B.SC NURSES TO A FAMOUS HOSPITAL IN SAUDI ARABIA

  • സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം
  • 1 വർഷം പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന
  • 4050 സൗദി റിയാൽ ശമ്പളം
  • വയസ് : 40 വയസ്

Job Description
A famous private Healthcare Group in the Kingdom of Saudi Arabia interviews FEMALE BSc NURSES with 1 Year of Experience without break for recruitment in their hospitals.

Category : Nurses (Female)
Qualification : B.Sc Nursing, PBB.Sc Nursing
Experience : 1 year
Department : All Department
Age Limit : 40 yrs
Salary : Basic Salary SAR 3000+ Food Allowance SAR 300+ Special Allowance SAR 750

Other Terms and Conditions:

Accommodation : Provided
Flight Ticket : Provided
Medical Coverage : Provided
Working Hours : 10 Hrs

Interested candidates may send their updated Biodata to recruit@odepc.in on or before 15th April 2022 with mail subject as “Female B.Sc nurses to Saudi Arabia”. For more details visit https://odepc.kerala.gov.in/jobs/recruitment-of-female-b-sc-nurses-to-a-famous-hospital-in-saudi-arabia/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here