തിരുവനന്തപുരം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

0
1256

തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനു കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ( Employability Centre Thiruvananthapuram) 2024 ജൂലൈ 4 രാവിലെ 10 മണിക്ക് അഭിമുഖം നടക്കുന്നു. തസ്തികകളുടെ പ്രായപരിധി 35 വയസ്. പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ  ചെയ്ത് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഫോൺ നമ്പർ : 0471-2992609, 8921916220.

  1. സെയിൽസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്:  (പുരുഷന്മാർ), യോഗ്യത : ബിരുദം/പ്ലസ്  ടു   ഫ്രഷേഴ്‌സ് / പ്രവൃത്തിപരിചയം,
  2. സെയിൽസ് മാനേജർ (പുരുഷന്മാർ), യോഗ്യത : ബിരുദം / എംബിഎ,
  3. ടെലി കോളർ  (സ്ത്രീകൾ), യോഗ്യത :  ബിരുദം / പ്ലസ് ടു,
  4. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്  (സ്ത്രീകൾ), യോഗ്യത: ബിരുദം / പ്ലസ് ടു
  5. ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ), യോഗ്യത : ബിരുദം, 
  6. അസിസ്റ്റന്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ  (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ), യോഗ്യത : ബിരുദം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.