എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ അഭിമുഖം – 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിവ് : Employability Centre Kottayam Recruitment

0
945

Employability Centre Kottayam Walk-in interview for RELIANCE NIPPON LIFE INSURANE CO LTD and PIZZA HUT SAPPHIRE FOODS INDIA LIMITED
അഭിമുഖം: 2024 ജൂൺ 14 നു (Friday) കോട്ടയം എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്റെറിൽ.

 • RELIANCE NIPPON LIFE INSURANE CO LTD
 • Key Relationship Manager
 • Job Status – Permanent
 • Salary – 2.5L to 5.5/ Annum
 • Employee Benefits – Salary,PF,Gratuity & Family Medical Insurance
 • Qualification: Any Degree
 • Experience :  Not Required
 • Age- Upto 40
 • No of vacancies: 40
 • Location: Kottayam, Pala, Changanacherry, Thiruvalla, Pathanamthitta, Mavelikara & Cochin
 • PIZZA HUT SAPPHIRE FOODS INDIA LIMITED
 • Team Member
 • Salary – 10500 + Incentive
 • Qualification: SSLC and above
 • Experience :  Not Required
 • Age- 18 to 30 years
 • No of vacancies:  1 Female ( Morning shift), 5 male ( Mid & Evening shift)
 • Location: Kottayam

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ  താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ  2024 ജൂൺ 14 (14/06/2024)
രാവിലെ 10:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1  മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും,
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം:
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില,കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 1 മണിവരെ
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ
☎ഫോൺ: 0481-2563451

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.