ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയില്‍ 52 ഐ.ടി ഓഫീസര്‍

0
295

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഐ.ടി. ഓഫീസർമാരുടെയും ഐ.ടി. പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. റഗലുർ നിയമനവും കരാർ നിയമനവുമുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മുംബൈയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ആയിരിക്കും നിയമനം. പിന്നീട് മാറ്റം ലഭിക്കാം.

ഒഴിവുകൾ:

  • റഗുലർ നിയമനം ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ലീഡ് 2,
  • ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് എൻജിനീയേഴ്സ് 12,
  • ഡെവലപ്പർ (ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ജാവ്)6,
  • ഡെവലപ്പർ (മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ്) 12.
  • കരാർ നിയമനം ക്ലൗഡ് എൻജിനീയർ 2,
  • എന്റർപ്രൈസ് ആർക്കിടെക്ട്2,
  • ടെക്നോളജി ആർക്കിടെക്ട് 2,
  • ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ടർ ആർക്കിടെക്ട്2,
  • ഇന്റഗ്രേഷൻ എക്സ്പെർട്ട് 2.

യോഗ്യത: ബി.ഇ./ ബി.ടെക്. (കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐ.ടി.) ആണ് അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. റഗുലർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഒരുവർഷം മുതൽ ആറുവർഷം വരെയും കരാർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 10 വർഷവും പ്രവത്തിപരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എറണാകുളത്തും കേന്ദ്രമുണ്ടായിരിക്കും.

അപേക്ഷാഫീസ്: എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും 100 രൂപയും മറ്റുള്ളവർക്ക് 600 രൂപയുമാണ് (കൂടാതെ നികുതിയും പേമെന്റ് ഗേറ്റ് വേ ചാർജും). ഓൺലൈനായാണ് ഫീസ്
അടങ്ങേണ്ടത്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വെബ്സൈറ്റ്: www.bankofbaroda.in. അവസാന തീയതി: 2021 ഡിസംബർ 28.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.