അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ 250 ഒഴിവ് – Amrita Hospital Recruitment

0
2052

WALK-IN INTERVIEW FOR NURSE (AMRITA HOSPITAL) – 250- ലേറെ  തൊഴിലവസരങ്ങുളുമായി AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTER-ന്റെ  അഭിമുഖം 2024 മെയ് 8ന് കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ.                                                

1. Staff Nurse – Bsc /GNM  Nursing ( Female )
Experience : 1 Year and above
Salary : 28000/-
No : Of Vacancy : 100

2. Nurse Associate – Bsc /GNM  Nursing ( Female )
Experience : Nil / Freshers
Salary : 15050  +Free accommodation +ESI
No : Of Vacancy : 100

3. PMS Attendent ( Male / Female )
Experience : Nil / Freshers
Salary : 10000 +free food and accommodation + ESI
No : Of Vacancy : 50

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 8(08/05/2024) രാവിലെ 10:00 മുതൽ 2:00 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി  സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം:
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില,കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 2 മണിവരെ
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ.
☎ഫോൺ: 0481-2563451

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.