എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ 3 കമ്പനികളുടെ 50 + ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജനുവരി 27-ന്

0
870

Employability Centre Kottayam JOB DRIVE

3 കമ്പനികളുടെ 50-തിലധികം ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം 2024 ജനുവരി 27-ന്.

Date, Time and Venue

Date: 27/01/2024, 10pm to 2pm
Venue: Employability Centre,
District Employment Exchange
2nd Floor, Civil Station, Kottayam

Participating Companies

Company 1: MY G Mobiles

1.Business Manager(Male)
experience in store operations and management
Experience:3-5 years
Salary:25+ incentive
Job Location: kottayam

2.Asst-Branch Manager(Male)
experience in store operations and management
Experience:1-2 year
Salary:20+incentives
Job Location:kottayam

3.Customer Experience Executive (Male/Female)
mobile and accesories
Fresher’s/Experienced
Salary:15+ incentives
Job Location: kottayam, kanjirapally

4.IT product advisor (Male/Female)
laptop sales
Fresher’s/Experienced
15+incentives
Job Location:kottayam

Company 2: G-Tech Computer Education

1:Programming Faculty
Qualification: BCA,MCA,M.Sc B.Sc, B-Tec
Experience: 0 to 2 years
Gender: Male Or Female
Salary: 10k to 18K
Location: Pampady, Kaduthuruthy, Erumely, Changanassery Erattupetta, Karukachal

2.Multimedia Faculty
Qualification: Any Degree or Diploma
Experience: 0 to 2 years
Gender: Male Or female
Salary: 10k to 18K
Location: Pampady, Changanassery, Ayarkunnam

3.Academic Counsellor
Qualification: Any Degree/ Diploma
Experience: 0 to 2 years
Gender: Female only
Salary: 10k to 15K
Location: , Kaduthuruthy, Ayarkunnam , Karukachal

4.BDO
Qualification: Any Degree
Experience: 0 to 2 years
Gender: Males only
Salary: 10k to 15K
Location: Karukachal,

Company 3:Max Own Consumer Producer Company Ltd

1.Branch Manager(Male/Female)
Degree or Above
1-2 Years Experience
Age:25-40
Salary:25000
Job Locations: Kottayam, Kaduthuruthy

2.Asst. Branch Manager(Male/Female)
Plus Two/PDC/Diploma
1-2 Years Experience
Age:25-40
Salary:21000
Job Locations: Ettumanoor,Kottayam, Kaduthuruthy

3.Field Executives(Male/Female)
10th Above
Fresher’s/Experienced
Age:25-40
Salary:15000
Job Locations: Kottayam

3.Collection Staff(Male/Female)
12th or Above
Fresher’s/Experienced
Age:25-40
Salary:15000
Job Locations: Kottayam

Document Required

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ റെസ്യൂമെയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പിയുമായി അന്നേദിവസം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ നേരിട്ടെത്തുക.
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്
കോട്ടയം, ഫോൺ :0481 -2560413. Facebook Notification click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here