കേരള പോലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ആവാം : യോഗ്യത പ്ലസ് ടു

0
1481

കേരള പി എസ് സി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Note: സ്ത്രീകൾക്കും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല.

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം

പ്രായം: 18 – 26 വയസ്സ് (SC/ ST/OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ഉയരം: 168 cms
ശമ്പളം: 31,100 – 66,800 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 537/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 2023 ജനുവരി 18ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.