കൊല്ലം ജില്ല അഗ്‌നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 5ന്

അഗ്‌നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിലേക്കു മാറ്റി. ഓഗസ്റ്റ് 05 മുതൽ സെപ്തംബർ 03 വരെ www.joinindianarmy.nic.in

Read more

അഗ്‌നിപഥ്: ആറു തസ്തികകളിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് കരസേന അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സായുധ സേനകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള അഗ്‌നിപഥ് പദ്ധതി പ്രകാരം കരസേന ആറു തസ്തികകളിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 17½ മുതൽ 23 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അഗ്‌നിവീർ

Read more

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ അഗ്നിവീർവായു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അവിവാഹിതരായ (ഇന്ത്യൻ/ നേപ്പാളി) പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് അഗ്നിവീർവായു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു യോഗ്യത A.സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് (പത്താം ക്ലാസ്)/ പ്ലസ്

Read more