മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി നിയമനം

വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനംജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍, ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്, ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ ഓഫീസര്‍, യൂണിറ്റ്

Read more

മലപ്പുറം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ വഴി തൊഴിലവസരം

മലപ്പുറം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന പ്രമുഖ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, ഫൈബര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍, ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അഡൈ്വസര്‍,

Read more

മലപ്പുറം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ മിനി ജോബ് ഫെയര്‍ ഏപ്രില്‍ 19ന്

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന പ്രമുഖ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സി.ഇ.ഒ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍, ഓഫീസ്

Read more

മലപ്പുറം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ തൊഴിലവസരം: അഭിമുഖം ഏപ്രില്‍ 12ന്

മലപ്പുറം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന പ്രമുഖ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്‌സ്, അക്കാദമിക് കൗണ്‍സിലര്‍, സ്റ്റോര്‍ മാനേജര്‍, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, സെയില്‍സ്

Read more