എറണാകുളം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വിവിധ ജോലികളിലേക്ക് അഭിമുഖം

എറണാകുളം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം 2022 ജൂലൈ 8ന് നടത്തും. പ്രായപരിധി :18 മുതല്‍ 35 വരെ.

Read more

എറണാകുളം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ജോലി ഒഴിവ്

എറണാകുളം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കായി ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യത : എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഡിഗ്രി, പ്ലസ്ടു, ഡിപ്ലോമ, ഐ.ടി.ഐ, ഡി.ഫാം,

Read more