വാട്ടർ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റിൽ ജോലി നേടാം

കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, വാട്ടർ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (കെഐഐഡിസി) വാട്ടർ

Read more

കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിൽക്ക് സാരി ഷോറൂം ശൃംഖലയായ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം, നേരിട്ട്

Read more

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരം : അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 6

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ താഴെ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ സ്ഥിര നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. Senior Ship Draftsman (Mechanical) Senior Ship Draftsman

Read more

നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്
ജോലി ഒഴിവുകൾ.

പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി സ്ഥാപനമായ നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ലേക്ക്നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 1. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

Read more

പവിഴം റൈസ് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി നേടാം

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളിലൊന്നായ പവിഴം റൈസ് ലേക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. 1. സെയിൽസ് ഓഫീസർ.2. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.3. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനേജർ.4. സെക്രട്ടറി ടു

Read more

ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകൾ

🔰 ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലേയ്ക്ക് സംഗീത സംവിധായകൻ, സൗണ്ട് റെക്കാർഡിസ്റ്റ്, കളറിസ്റ്റ്, ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഡിസൈനേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രകാശം ഡിജിറ്റൽസ്,ചേർപ്പ് : 7012717987 🔰 എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള തയ്യൽ

Read more