തൃശൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖേന തൊഴിലവസരം

തൃശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

Read more

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ, തൃശ്ശൂർ വഴി തൊഴിലവസരം. ഇന്റർവ്യൂ ഏപ്രിൽ 23

4 കമ്പനികളിലായി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ. തീയതി : 2022 ഏപ്രിൽ 23 ശനിയാഴ്ച, സമയം : 10.30 am – 02.00 pm സ്ഥലം : എംപ്ലോയബിലിറ്റി

Read more

തൃശൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്‍ററിന്‍റെ വെർച്വൽ ഇന്റർവ്യൂ ഫെബ്രുവരി 11ന്

തൃശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് എക്സേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്‍ററിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്രമുഖ സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സെയിൽസ് കോർഡിനേറ്റർ, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി,

Read more

സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ്, എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ ഒഴിവുകൾ

സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ: ഇൻറർവ്യു 11ന് Kasaragod കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീലേശ്വരം നഗരസഭയിൽ ഐ.ബി.പി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത:

Read more