സൗജന്യ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്- 453 ഒഴിവ്

കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ മോഡൽ കരിയർ സെന്റർ 2022 മേയ് 27ന് രാവിലെ

Read more

കെൽട്രോണിൽ എൻജിനീയർ/ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ ; അവസാന തീയതി മേയ് 6 വരെ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനു കീഴിലെ വിവിധ പ്രോജക്ട് ലൊക്കേഷനുകളിൽ (KELTRON) 42 ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. 2022 മേയ് 6 വരെ ഓൺലൈനായി

Read more

ടെക്നോപാര്‍ക്ക് ആസ്ഥാനമായ അക്യൂബിറ്റ്‌സില്‍ (Accubits) 500 ഒഴിവുകള്‍

ടെക്നോപാർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള അക്യുബിറ്റ്സ് ടെക്നോളജീസ് 500 ഓളം പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്കാണ് കമ്പനി പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

Read more

വിപ്രോയിലെ (Wipro) വിവിധ തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Applications are invited from graduates for various vacancies in Wipro സോഫ്റ്റ്‌വെയർ  കമ്പനിയായ വിപ്രോയിൽ ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം. താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിപ്രോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ

Read more