ഡൽഹി പോലീസിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവ് : SSC Recruitment

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) ഡൽഹി പോലീസിലേക്കുള്ള ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (അസിസ്റ്റന്റ് വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ (AWO)/ടെലി-പ്രിൻറർ ഓപ്പറേറ്റർ (TPO) ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടത്തുന്നു

ഒഴിവ് : 857
യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു ( സയൻസ് & മാത്സ്)

അല്ലെങ്കിൽ

മെക്കാനിക്-കം ഓപ്പറേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ട്രേഡിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NTC)

പ്രായം: 18 – 27 വയസ്സ് ( SC/ ST/ OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 25,500 – 81,100 രൂപ

കേരളത്തിലെ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ: കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം

അപേക്ഷ ഫീസ്
വനിത/ SC/ ST/ ESM: ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2022 ജൂലൈ 29ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്. Click here വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ click here

Leave a Reply