ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡ്രൈവ്: Alappuzha Employability Centre Placement Drive

0
611

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 12/06/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന  അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 9:30 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക ഫോൺ :
04772230626, 9846189874
Employability centre Alappuzha Placement Drive

Company 1: Micheal Exports and Imports

Post 1 : Business Development Officer
Hindi speaking-10
Tamil speaking-6
Telugu speaking-3

Post 2: HR trainee
English fluency needed (Females preferred)
Qualification: Graduate & above
Age: up to 35 male & female
Location :Wellington Island

Company 2: HDFCLIFE
Post :Sales development manager/ Business development manager

Qualification: Any graduation
Age up to 35
Job location : Kayamkulam

Company 3: SV Motors
Posts 1 to 3 qualification :plus two
Age Below 30
Job location : Kayamkulam

Post 1:Marketing executive
Post 2: Team Leader sales
Post 3: CRE sales
Post 4: Branch Manager
Qual: Degree
Age below 35
Post 4: Service Advisor
Qual: ITI/ Diploma
Age below 30

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.