മൈജി ഷോറൂമുകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം – myG Walk in Interview

0
526

Vacancies:

  • ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ
  • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
  • ഷോറൂം സെയിൽസ് (M & F)
  • മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യൻ
  • ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ
  • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
  • ഷോറൂം സെയിൽസ് (M&F)
  • കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (Female)
  • വെയർഹൗസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
  • മൊബൈൽ ഫോൺ ഹോം അപ്ലൈയൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ
Date : 4th May 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here