എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാം | നിരവധി ഒഴിവുകൾ – Airport Jobs

0
1187

AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, ചെന്നൈ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ( Chennai International Airport) വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്– Customer Service Executive
ഒഴിവ്: 80
യോഗ്യത: ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം മുൻഗണന: എയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ ബിരുദം /എയർലൈൻ ഡിപ്ലോമ / സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ്
ശമ്പളം: 25,980 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: 2023ഏപ്രിൽ 17

Jr കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് – Jr. Customer Service Executive ഒഴിവ്: 64
യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു, കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം മുൻഗണന: എയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ ബിരുദം /എയർലൈൻ ഡിപ്ലോമ / സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ്
ശമ്പളം: 23,640 രൂപ ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 18

റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് – Ramp Service Executive
യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/ പ്രൊഡക്ഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഓട്ടോമൊബൈൽ) അല്ലെങ്കിൽ

ITI with NCTVT (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്/ ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക്/ ബെഞ്ച് ഫിറ്റർ/ വെൽഡർ) കൂടെ

ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഒറിജിനൽ ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (HMV) കരുതണം. ശമ്പളം: 25,980 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഏപ്രിൽ 19

യൂട്ടിലിറ്റി ഏജന്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർUtility Agent Cum Ramp Driver യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് / SSC, HMV ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
ശമ്പളം: 23,640 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഏപ്രിൽ 19

ഹാൻഡിമാൻ– Handyman
ഒഴിവ്: 230
യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് / SSC, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം: ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ പരിജ്ഞാനം
ശമ്പളം: 21,330 രൂപ
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഏപ്രിൽ 20
പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്

( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

അപേക്ഷ ഫീസ് : SC/ ST/ ESM : ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 500 രൂപ

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here