ഇൻഡ് ബാങ്കിൽ 73 ഒഴിവ് –
ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്-43

0
344

ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ സബ്സിഡിയറി സ്ഥാപനമായ ഇൻഡ് ബാങ്കിൽ (ചെന്നൈ) പ്രൊഫഷണൽ/ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒഴിവുകളി ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ തസ്തികകളിലായി 73 ഒഴിവുണ്ട്.

തസ്തിക, ഒഴിവ്, യോഗ്യത, പ്രായം എന്ന ക്രമത്തിൽ

 1. ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ്-43: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് തത്തുല്യം ഉയർന്ന യോഗ്യത. 35 വയസ്സ്.
 2. ഡീലർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് ടെർമിനൽസ്-8: ബിരുദവും എൻ.ഐ.എസ്.എം./ എൻ.സി.എസ്.എം. യോഗ്യതയും. 21-30 വയസ്സ്.
 3. ഹെൽപ്പ് ഡെസ്സ് സ്റ്റാഫ്-2: ബിരുദം. 35 വയസ്സ്. ബാക്ക് ഓഫീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്-2: ബിരുദം. 35 വയസ്സ്.
 4. ഡി.പി. സ്റ്റാഫ്-2: ബിരുദവും എൻ.ഐ.എസ്.എം. ഡി.പി. സർട്ടി ഫിക്കറ്റും. 35 വയസ്സ്.
 5. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റാഫ് 4: ബിരുദവും എൻ.ഐ.എസ്. എം. ഡി.പി., എസ്.ഒ.ആർ.എം. സർട്ടിഫിക്കറ്റും. 40 വയസ്സ്.

മറ്റ് ഒഴിവുകൾ:

 1. ഹെഡ് ഓപ്പണിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്-1,
 2. ബാക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്-രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീസ് (അക്കൗണ്ട്സ്)-1,
 3. റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ്-1,
 4. സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിങ് എൻജിനീയർ-1,
 5. ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്-ആർ.എൽ.സി.-7,
 6. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റീട്ടെയിൽ ലോൺ കൗൺസിലർ 1. വിശദവിവരങ്ങൾ https://www.indbankonline.com/careers.aspxഎന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2022 ഏപ്രിൽ 26,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.