കേപ്പിനു കീഴിലുള്ള എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജുകളില്‍ 2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക് അഡ്ഹോക്ക് വ്യവസ്ഥയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം

കേപ്പിനു കീഴിലുള്ള എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജുകളില്‍ 2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക് അഡ്ഹോക്ക് വ്യവസ്ഥയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.www.capekerala.org മുഖാന്തിരമോ അതത് കോളേജുകളുടെ വെബ്സൈറ്റ്

Read more

എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചര്‍ ഒഴിവ്

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ തൃശൂര്‍ റീജിയണല്‍ കേന്ദ്രത്തിലും, ചാലക്കുടി, കുന്ദംകുളം ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലുംഗസ്റ്റ് ലക്ചര്‍ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് പാനല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒന്നാം ക്ലാസ് കംപ്യട്ടര്‍

Read more