സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രയിനിംഗ് കം പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ്

കായംകുളം ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന കരിയർ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് സെന്‍ററും ഇന്ത്യയിലെ മുനനിര സോഫ്റ്റ് വെയർ കമ്പനിയായ ടാറ്റ കണ്‍സൾട്ടന്‍സി സർവ്വീസസും (TCS) സഹകരിച്ച് കൊണ്ട്

Read more