വർക്കിംഗ് വുമൺസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

0
2708

കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വുമൺസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷയിൽ തസ്തികയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളവും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ kshbekmdn@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഇമെയിൽ ആയും അയക്കാവുന്നതാണ്. ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന തസ്തികയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വനിതാ സ്വീപ്പർ (1 ഒഴിവ്), പാചകക്കാരി (2 ഒഴിവുകൾ) എന്നീ തസ്തികയിലാണ് ഒഴിവുകൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0484-2369059 എന്ന നമ്പറിലോ ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 23.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.