സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ – Private Jobs -18 Feb 2023

0
932

📢📢 ആവശ്യമുണ്ട് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം 📢📢
കേരള കറുത്തേടത്തു ആഗ്രോ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി യിലേക്ക് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് (25 to 50വയസ്സ് ) പ്രായം (20000).

Contact:8891256104, 7012593224

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here