എറണാകുളം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ അഭിമുഖം

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ അഭിമുഖം എറണാകുളം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തുന്നു. യോഗ്യത എസ്.എസ്.എല്‍.സി (ആണ്‍), പ്ലസ് ടു, ബി.കോം,

Read more

എറണാകുളം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ജോലി ഒഴിവ്

എറണാകുളം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററില്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കായി ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യത : എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഡിഗ്രി, പ്ലസ്ടു, ഡിപ്ലോമ, ഐ.ടി.ഐ, ഡി.ഫാം,

Read more
error: Content is protected !!