കണ്ണൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം

കണ്ണൂർ : ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2022 ജൂൺ 29,30 തീയതികളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക്

Read more

കണ്ണൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

അഭിമുഖം ഏപ്രിൽ 20,21,22 തീയ്യതികളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2020 ഏപ്രിൽ 20, 21, 22 തീയ്യതികളിൽ രാവിലെ

Read more

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

കൊവിഡ് ലാബില്‍ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് അഭിമുഖം 15 ന് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം പ്രൊജെക്ടില്‍ തലശ്ശേരി മലബാര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൊവിഡ് ലാബില്‍

Read more

സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാഫ്, എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെന്റർ ഒഴിവുകൾ

സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ: ഇൻറർവ്യു 11ന് Kasaragod കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീലേശ്വരം നഗരസഭയിൽ ഐ.ബി.പി.എം.എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത:

Read more