ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻറർ വഴി തൊഴിലവസരം : 5 കമ്പനികളിൽ ഒഴിവ്

0
1086

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തിരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ വേക്കൻസികളിലേക്ക് അവസരം.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കാണ് അവസരങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 0477 2230626 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം താഴെകാണുന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.

ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ വേക്കൻസികളും ആ വേക്കൻസികളിലേക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷ നൽകണമെന്നും ചുവടെ പറയുന്നു. കൃത്യമായി പോസ്റ്റ്‌ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

Company No:1FRESH2HOME

POST: RECRUITER
QUALIFICATION : MBA HR + Minimum one year exp in recruitment.
LOCATION : BENGALURU

യോഗ്യരായവർ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ecalappuzha@gmail.com എന്ന ഈ മെയിൽ ഐഡി യിലേക്ക്‌ അയക്കുക.Subject ആയി Fresh2home-Post of Recruiter എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

COMPANY 02: P P JOHN CONSTRUCTIONS

POST: CLERK (Female Only)
QUALIFICATION: Bcom + Word, Excel Knowledge + Min one year exp
AGE: BELOW 30 years
LOCATION:Alappuzha Town

യോഗ്യരായവർ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ecalappuzha@gmail.com എന്ന ഈ മെയിൽ ഐഡി യിലേക്ക്‌ അയക്കുക.Subject ആയി P P John- Clerk(Female) എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

COMPANY 03: SB COLLEGE OF ENGINEERING AND ITI, CHERTHALA

POST:INSTRUCTOR
QUALIFICATION: BTECH/DIPLOMA IN MECHANICAL
Location:CHERTHALA

യോഗ്യരായവർ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ecalappuzha@gmail.com എന്ന ഈ മെയിൽ ഐഡി യിലേക്ക്‌ അയക്കുക.Subject ആയി SB ITI- INSTRUCTOR എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

COMPANY 04: KELTRAC (AROOR)

POST 01: C N C OPERATOR

QUALIFICATION: ITI TURNER/ MECHANIST/ O A M T + 2 year exp in C N C machine operation.

യോഗ്യരായവർ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ecalappuzha@gmail.com എന്ന ഈ മെയിൽ ഐഡി യിലേക്ക്‌ അയക്കുക. Subject ആയി KELTRAC – CNC OPERATOR എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

POST 02: LECTURER-TOOL AND DIE

QUALIFICATION: BTECH MECHANICAL/PRODUCTION ENGINEERING

POST 03: GUEST LECTURER (MATHEMATICS)

QUALIFICATION:FIRST CLASS IN Msc. MATHEMATICS

Keltrac സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്‌ 2,3 യോഗ്യരായവർ 9745195838 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.

COMPANY 05: ARABIAN FOODS

POST:SUPERVISOR (FEMALE)
QUALIFICATION: PLUS TWO/DEGREE
LOCATION:ALAPPUZHA

യോഗ്യരായവർ 9809266366 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വേക്കൻസികളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം 18-12-2022 വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ്.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ രജിസ്‌ട്രേഷനും, വേക്കൻസി വിവരങ്ങൾക്കുമായി☎️ 8304057735 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here