ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ജോലി ഒഴിവ് : സ്ഥാപനം :ATLANTIC CHEMICALS

0
500

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം :ATLANTIC CHEMICALS
തസ്തിക 1: OFFICER (STORE AND INVENTORY)

യോഗ്യത :ബിരുദം

സ്റ്റോക്കിലോ ഇൻവെന്ററിയിലോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

തസ്തിക 2 : മെയിന്റനൻസ് സൂപ്പർവൈസർ

യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ

പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമില്ല

യോഗ്യരായവർ ഇന്ന് 14-09-2021 അഞ്ചുമണിക്ക് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡി യിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്

മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്‌ സബ്ജെക്ട് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലാത്തപക്ഷം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല

employability.alp@gmail.com

സംശയങ്ങൾക്ക് ബന്ധപെടുക 8304057735

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.