ഡോ.അംബേദ്കർ വിദ്യാനികേതൻ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അവസരം

പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ഇലഞ്ചിയം ഞാറനീലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോ.അംബേദ്കർ വിദ്യാനികേതൻ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളിൽ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തേയ്ക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ട്രെയിൻഡ് പോസ്റ്റ്

Read more

അദ്ധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

കായിക അദ്ധ്യാപകന്റെ ഒഴിവ്എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ ആരക്കുന്നത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റ് ജോർജ്ജസ് ഹൈസ്ക്കൂളിൽ (എയ്ഡഡ്) കായിക അദ്ധ്യാപകന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് പുതിയ ആളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഇന്റർവ്യൂ

Read more

ഡ്രൈവര്‍ നിയമനം

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസിലേക്ക് (ആരോഗ്യം) ദിവസവേതനത്തിന് രണ്ട് ഡ്രൈവര്‍മാരെ താത്ക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ് വിജയിച്ച ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈസന്‍സ് (എച്ച്.ഡി.വി) ബാഡ്ജ്, അനുബന്ധ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

Read more

Niyukthi 2021 Mega Job Fair at Govt. Engineering College, Kozhikode on December 18

Venue: Govt. Engineering College, Westhill, Kozhikode . Contact : 04952370179 Date : 2021 December 18 ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ

Read more

ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവ്

Applications are invited ONLINE from qualified candidates for appointment in the following academic positions at Sreenarayanaguru Open University, Kollam. ELIGIBILITY

Read more

കൗണ്‍സിലര്‍, ഗസ്റ്റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ, ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍, സപ്പോര്‍ട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകൾ

അദ്ധ്യാപക നിയമനം-വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡോ. അംബേദ്കര്‍ വിദ്യാനികേതന്‍ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്‌കൂളില്‍ കരാര്‍/ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അദ്ധ്യപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി വാക്ക്-ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തുന്നു.

Read more