പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം

0
1408
teacher
teacher

പാലക്കാട് സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിലേക്ക് വിവിധ തസ്തികകളില്‍ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തും. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മുന്‍പാകെ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം. തസ്തികയും സമയവും ചുവടെ:

 • ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 21ന് രാവിലെ 10,
 • ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇന്‍ട്രുമെന്റേഷന്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 21ന് രാവിലെ 10,
 • ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് 22ന് രാവിലെ 10,
 • ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 27ന് രാവിലെ 10,
 • ലക്ച്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്‍ജിനീയറിങ് – 30 ന് രാവിലെ 10,
 • ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്- 30ന് രാവിലെ 10,
 • ഡെമോണ്‍സ്‌ട്രേറ്റര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 22 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2,
 • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 27ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2,
 • ഡമണ്‍സ്ട്രറേറ്റര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്‍ജിനീയറിങ് – 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2,
 • ട്രേഡ്‌സ്മാന്‍ ഇന്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് – 21ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2,
 • ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 22 ന് രാവിലെ 10,
 • ട്രേഡ്‌സ്മാന്‍ ഇന്‍ സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് – 22 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2,
 • ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്‍ജിനീയറിങ് – 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.
 • ഫോണ്‍: 0491 2572640.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.