മൈജി ഷോറൂമിൽ അവസരം | Myg upcoming Future store at Kattapana Recruitment

0
2660

Myg Future suitable candidate for the upcoming Future store at Kattapana, Idukki

  1. അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ : 1-2 വർഷത്തെ പരിചയം
  2. ഷോറൂം സെയിൽസ് (M&F) – 0-1 വർഷ പരിചയം
  3. കസ്‌റ്റമർ ഡിലൈറ്റ് / കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (Female)
  4. വെയർഹൗസ് എക്സിക്ക്യൂട്ടീവ് – 1 – 2 വർഷത്തെ പരിചയം
  5. ഹോം അപ്ലൈയൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ: 3 -5 വർഷത്തെ പരിചയം
Date: 2024  January 10, 11
Venue: Hotel Victoria International Orappankal Arcade, Kattapana

ഹോം അപ്ലൈയൻസ്/ മൊബൈൽ / ലാപ്ടോപ്പ് / മൊബൈൽ അക്‌സസറീസ് മേഖലയിൽ മുൻപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. For enquiry: 9745005588, 7559889911
Register & Apply www.joinmyg.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here