ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ അഭിമുഖം ആലപ്പുഴ: ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്‍ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത – പ്ലസ്ടൂ /

Read more

നിയുക്തി 2021 തൊഴിൽമേള @ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്, ചെങ്ങന്നൂർ

നാഷണൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെഗാ ജോബ്ഫെയർ ആയ “നിയുക്തി 2021” ഡിസംബർ 4 ന് ചെങ്ങന്നൂർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നാൽപതോളം ഉദ്യോഗ ദായക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന

Read more