ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ അവസരം

0
383

INTERVIEW AT ALAPPUZHA EMPLOYABILITY CENTRE
Company: ESAF CO-OPERATIVE

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

QUALIFICATION :PLUS TWO/ITI/DEGREE

EXECUTIVE TRAINEE

QUALIFICATION : MBA/MCOM

Kindly note Two Wheeler and Licence is mandatory. Candidates those who are interested for sales can attend freshers can apply.Male and female candidates are eligible.

INTERVIEW DATE 29-04-2022

REPORTING TIME 10:00 AM VENUE :EMPLOYABILITY CENTRE, ALAPPUZHA PH:0477-2230624,8304057735

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here