എട്ടുതറയിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഒഴിവ്

0
800

Walk in INTERVIEW at ETTUTHARAYIL GROUP
എട്ടുതറയിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ ഉടൻ നിയമനം

DATE: 6 MARCH 2023 (MONDAY)
TIME: 10 AM ONWARDS
VENUE: ETTUTHARAYIL COMPLEX, KP ROAD KAYAMKULAM (OPP. NEXA SHOWROOM)

  • ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ
  • സെയിൽസ് & മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
  • ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ
  • ബിസിനസ്സ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസർ
  • ഗോൾഡ് ഓഫീസർ (Sales)
  • സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
screenshot 20230304 180456 instagram1772791177788152430
For more details +91 479 2448806, +91 6238 707452

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.