കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ – താത്കാലിക നിയമനം

അറ്റന്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നു തൃശൂർ ജില്ല ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറികളിലെ ഒഴിവുള്ള അറ്റന്റർ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റന്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. പ്രായപരിധി 21-നും 45-നും ഇടയിൽ. യോഗ്യത

Read more

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നഴ്‌സ് ഇടുക്കി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസ് (ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്) നു കീഴിലുള്ള വാര്‍ഷിക പ്രോജക്ടുകളിലേക്ക് നഴ്‌സ് (ജി എന്‍ എം പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍

Read more

ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍, ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത്, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒഴിവ്

ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്സ് നിയമനം Wayanad ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്സ് തസ്തികയില്‍ താല്‍കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അഡ്ഹോക് വ്യവസ്ഥയില്‍

Read more

പാലിയേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്‌സ് നിയമനം

ആരോഗ്യകേരളം (നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന്‍) ഇടുക്കിയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പാലീയേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് – യോഗ്യത- 1. ജി.എന്‍.എം/ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ്2.

Read more