സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയില്‍ 328 ഒഴിവുണ്ട്. ഇതില്‍ 310 ഒഴിവുകള്‍ മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികയിലാണ്. താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യത, പ്രായം, ശമ്പളം എന്ന ക്രമത്തില്‍

മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍/ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റര്‍
310 ഒഴിവുകൾ
യോഗ്യത : ഐ.ടി.ഐ./ഐ.ടി.സി./പ്ലസ് ടു.
പ്രായം: 18 – 41.
ശമ്പളം : 12950 രൂപ.
പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാം. 300 ഒഴിവ് തൃശ്ശൂരിലെ കുട്ടനെല്ലൂരിലും 10 ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മുട്ടത്തറയിലുമാണ്.

അപ്രന്റിസ് – 15 ഒഴിവുകൾ:
യോഗ്യത : ഏഴാം ക്ലാസ്.
പ്രായം: 18 – 41.
ശമ്പളം : 12550 രൂപ. ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരത്തെ മുട്ടത്തറയില്‍.

ടെക്നീഷ്യന്‍ – 2 ഒഴിവുകൾ
യോഗ്യത : ഡിപ്ലോമ/ഐ.ടി.ഐ. (ഇലക്ട്രിക്കല്‍/മെക്കാനിക്കല്‍), രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
പ്രായം: 20-41. 12550 രൂപ. ഒഴിവ് മുട്ടത്തറയില്‍.

ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ – 1 ഒഴിവ്:
യോഗ്യത : ഐ.ടി.ഐ. ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍, ഹൈടെന്‍ഷന്‍ ഉപഭോക്താവായ ഫാക്ടറിയില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ജോലി ചെയ്ത മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പരിചയം. പ്രായം: 21- 41.
ശമ്പളം : 14750 രൂപ. ഒഴിവ് മുട്ടത്തറയില്‍.

അര്‍ഹരായ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വയസ്സില്‍ ഇളവ് ലഭിക്കും. വയസ്സ്, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം ഔഷധി, ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍, കുട്ടനെല്ലൂര്‍, തൃശ്ശൂര്‍ – 680014 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷയില്‍ തസ്തിക, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഏത് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷ എന്നിവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഫോണ്‍: 0487-2459800. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2023 ജനുവരി 31.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.