കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഒഴിവ് : CBSE Schools, Automobile Showroom etc

ശബരിഗിരി സ്കൂൾസ് Anchal, Punalur & Nilamel REQUIRE

• Vice പ്രിൻസിപ്പൽ , Admin ഓഫീസർ
• അക്കൗണ്ടന്റ്
ടീച്ചേർസ് with English fluency & experience
in Maths, Malayalam, English, Social Science, Chemistry, Art, Music,
Computer, Physical Education.
Also wanted Digital marketing

• Librarian Storekeeper

• Campus Supervisor Gardener

• Resident Security Guard.

Send resume to: hrsabarigirischool@gmail.com Phone: 90480 42093

A.V. MARBLE PALACE
ഞങ്ങളുടെ പള്ളിപ്പുറം, കണിയാപുരം ഷോറൂമുകൾക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന പോസ്റ്റിനായി ഞങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരെ തിരയുകയാണ്..
റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സെയിൽസ് മാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
Please send us your resume to avmarblepalace@gmail.com or call us on 9074801497

🔰ആവശ്വമുണ്ട്
പ്രമുഖ വാഹന ബ്രാൻഡ് ആയ SML ISUZU ലിമിറ്റഡിന്റെ അംഗീകൃത ഡീലറായ നിർമ്മല ഓട്ടോമൊബൈൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

മെക്കാനിക്
(യോഗ്യത : ITI 2yr course /ഡിപ്ലോമ) കൊമേഴ്സ്യൽ വാഹന രംഗത്ത് (Tata, Leyland, Eicher & Bharath Benz) 2 മുതൽ 3 വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവരായിരിക്കണം
Please mention the expected salary. Send your resume within 7 days to: harikumarnapl@gmail.com
NIRMALA AUTOMOBILES PVT. LTD UP 14/520, Stadium Road, Mannanthala, Trivandrum.

സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രശസ്ത സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ 10 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്.

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു
🔰സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർ
ഉയർന്ന പ്രായം 58 വയസ്സ്. കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ ഹെവി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൈസൻസോട് കൂടിയ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടാവണം.

🔰ബസ്സ് കണ്ടക്ടർ
ഉയർന്ന പ്രായം 58.

🔰ജൂനിയർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
ITI ഇലക്ട്രീഷ്യൻ- വയർമാൻ ലൈസൻസ്

🔰ITസപ്പോർട്ട് (പുരുഷൻ)

5. ആയ (ബസ്സിലേക്ക്)

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം Manager(HR-S), Post Box NO: 2426 Trivandrum 695011 Mail to: hr.tvmscp@gmail.com

PRE-PRIMARY & PRIMARY TEACHERS to work at Hyderabad

Fluency in English is a must

Pay Scale: Rs. 12,000 to Rs.20,000 p.m. + Free Accommodation

Interested candidates send resume to creativeschoolinfo@gmail.com or 9989066688 by 12th May 2022

Demo for short-listed candidates in Kochi on 15th May 2022

CREATIVE HIGH SCHOOL 11-147, Sanjay Gandhi Nagar, Shapur Nagar, Hyderabad, Telangana-500055.

Leave a Reply