കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റർ വഴി ജോലി ഒഴിവ് – Employability Centre Kottayam Jobs

0
537

ECKTM Interview Alert

തീയതി:15/03/2023
⭕സ്ഥലം: എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⭕സമയം: രാവിലെ 9 30 മുതൽ 12 വരെ

Company 1: Kosamattam Group
Designation: Client Surveillance Executive ( Female)
Qualification: Any Graduation
Must be fluent in English, Hindi & Malayalam
Age Limit: 25 – 35
(Preference will be given to candidates residing near Kottayam)

Company 2 – (Line up Interview): A Freight forwarding service company has openings in below mentioned positions.

1.Exim coordinator
Post reserved for women candidate
Age: 20 to 30
Qualification: Any Degree (Logistics preferred )
Intention to work hard may can apply.
Job Location: Kottayam
Salary:Best in Industry

2.Executive operation(Male)
Job Location: Cochin.
Age:20 to 30
Qualification:12th/logistics diploma.
Two wheeler must.
Hard work beyond timing.
Salary:Best in Industry

3.Accountant.
This post is reserved for women candidate.
Age:20 to 35.
Qualification:Bcom, Accountancy.
Preferred Experienced candidates.
Work with its own pressure, dedication and sincerity.
Job Location: Kottayam
Salary: Best in Industry.

4.Receptionist
This post is reserved for women candidate.
Age:20 to 35.
Qualification:+2/Degree, .
Freshers / Experienced candidates.
Salary : Best in Industry

ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ഇന്റെർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പേരും, ഒഴിവും “7356754522” എന്ന നമ്പറിലേക്ക് whatsapp ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇൻറർവ്യൂ ദിവസം നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ എത്തുക.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് നാളെ (15/03/2023) നടക്കുന്ന Lineup ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു 2 കമ്പനികൾ.

Company 3:LIFE PLANNER STUDIES AND OPPORTUNITIES PRIVATE LIMITED
sastri,road Kottayam

1.Counselor(Female)
Qualification:ANY DEGREE
FRESHER/EXPERIENCE Salary:12000 to 15000
Age:Below 30
Job Location:KOTTAYAM

2.Marketing Executive(Male)
Qualification:ANY DEGREE FRESHER/EXPERIENCE Salary:12000 to 15000
Age:Below 30
Job Location:KOTTAYAM

Company 4: ENERGENIQ SALES AND SERVICES PVT LTD

1.Telecaller(Female)
Qualification:Plus two above,
Basic computer knowledge mandatory.
Fresher’s
Age: 22 – 40
Salary:Best in Industry
Job Location:Kottayam

ഇൻറർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9 30 മുതൽ 12 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ റെസ്യൂ മെയുമായി എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here