എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്-2022

എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ട്രിച്ചി ബേസുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ട്രെയിനി ക്യാബിൻ ക്രൂവിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോബ് ലൊക്കേഷൻ -മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ,

Read more