ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഡിസംബർ 8 ന്

0
672

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 8/12/2023 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക
ഫോൺ :04772230624, 04772230626
8304057735

  • URGENT REQUIREMENT – ATLANTIC CARE CHEMICALS PVT LTD
  • SENIOR EXECUTIVE FINANCE AND ACCOUNTS
  • Qualification: Bcom/Mcom
  • Age upto 35, M/F
  • Exp: Bcom-3ys, Mcom-2yrs, GST, IncomeTax
  • Location: Alappuzha, Vadackkal
  • Candidates with desired qualification can send your resume to ecalpyresume@gmail.com
  • Email subject: Atlantic
  • Last Date: 7/12/2023
  • There is a one time registration fee of Rs250 /- to be paid at Employability Centre Alappuzha

Company Details

COMPANY 1
PALACE AUTOMOBILES PRIVATE LTD

POST 1 & 2 QUALIFICATION : PLUS TWO ,LMV LICENSE, M/F

1: SALES EXECUTIVE
EXP:FRESHER
VCNY:20

2:TEAM LEADER
EXP:5YRS
VCNY:5

POST 3 & 4 QUALIFICATION :DEGREE,FEMALE

3. FRONT OFFICE EXECUTIVE
EXP: 1
VCNY: 2

4. CRE
EXP:3
VCNY:3

POST 5,6 & 7 QUALIFICATION: DIPLOMA,MALE

5. SERVICE ADVISOR
EXP:1
VCNY:5

6. SERVICE ADVISOR TRAINEE
VCNY:3

7. TECHNICIAN
EXP:2
VCNY:5

POST 8: CASHIER
QUALIFICATION: TALLY,FEMALE
EXP: 1
VCY:3

COMPANY 2 – G-TEC COMPUTER EDUCATION

POST 1: SOFTWARE FACULTY
QUALIFICATION:BTECH,MSC COMPUTER SCIENCE,MCA, DCA,PGDCA
AGE 20-30
VCY:2

POST 2:MULTIMEDIA FACULTY
QUALIFICATION: DIPLOMA/DEGREE(2D&3D ANIMATION,VIDEO EDITING)

COMPANY 3 – TOP HAVEN LLP

QUALIFICATION:ITI AUTOMOBILE MECHANIC, DIPLOMA , DEGREE,B TECH

POST 1: TWO WHEELER MECHANIC
VCY: 8

POST 2: SPARE PARTS INCHARGE
VCY: 2

POST 3: SERVICE ADVISOR
VCY:8

POST 4: BRANCH MANAGER
VCY: 2

FIELD MARKETING EXECUTIVE
VCNY : 8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here