മിൽമയിൽ ജോലി ഒഴിവ്

0
4029

എറണാകുളം റീജണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ കട്ടപ്പന ഡെയറിയിലേക്ക് (അടിമാലി പി&ഐ യൂണിറ്റ്) താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിൽ താല്കാലിക നിയമനത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടകാല കരാർ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മുഖാമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു.

തസ്തിക: പി & ഐ സൂപ്പർവൈസ
ഇന്റർവ്യൂ തീയതി : 17.10.2023 രാവിലെ 11.00ന്

നിശ്ചിത യോഗ്യത : ബിരുദവും എച്ച്.ഡി.സിയും / ബി.എസ്.സി. (ബാങ്കിംഗ് കോ- ഓപ്പറേഷൻ) / ബി.കോം. (കോ- ഓപ്പറേഷൻ) ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റയും അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ പകർപ്പുകളുമായി മിൽമയുടെ നിർമ്മലാസിറ്റിയിലുള്ള കട്ടപ്പന ഡെയറിയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസം എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0484 2541193, 2556863

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.